SSI [Asiktstorget, YourVoice] Integritetspolicy

Ursprungligen giltig från: 15 augusti 2013

Denna version: Giltig från 8 maj 2017

 

Följande behandlar vår integritetspolicy för Survey Sampling International, LLC onlinepanelgrupper, Survey Sampling International, LLC panelwebbplatser och/eller Survey Sampling International, LLC mobilappar (gemensamt ”app/tjänster”) som tillhandahålls av Survey Sampling International, LLC och dess moder-, dotter- och systerbolag (gemensamt ”SSI”). 

Denna integritetspolicy behandlar SSI:s insamling, användning och yppande av personliga uppgifter eller personidentifierande information (”PII”) och annan information i samband med SSI:s tjänster som definierade häri samt andra SSI och tredje parts aktiviteter som definierade häri (”ickeundersökningsaktiviteter”).  SSI:s tjänster ger dig möjlighet att ingå i en panel, delta i undersökningar som administreras av SSI eller av tredje parter (antingen som panelmedlem eller icke-panelmedlem), använda de webbplatser som är förknippade med panelerna, använda de app/tjänster som är förknippade med panelerna samt få och lösa in priser och bonus, inklusive och utan begränsning deltagande i tävlingar som erbjudits i samband med medlemskap en panel och/eller deltagande i undersökningar (gemensamt ”tjänster”). Ickeundersökningsaktiviteter inkluderar, utan begränsning, SSI:s marknadsföring av SSI:s tjänster och/eller tredje parters marknadsföring av sina tjänster till dig och/eller delning av enskild och/eller sammanställd profildata med tredje parter för att utveckla marknadsinsikt och/eller målgrupps-/dubbelgångarmodeller.  Ickeundersökningsaktiviteter beskrivs mer detaljerat i denna integritetspolicy. 

Din användning av SSI:s app/tjänster är helt frivillig och därför sker SSI:s bearbetning av din PII i samband med dessa app/tjänster, ickeundersökningsaktiviteter och denna integritetspolicy med ditt medgivande.

Undersökningar som administreras av tredje parter och de data som samlas in i samband därmed regleras inte av denna integritetspolicy. Registrering för, användning av och tillgång till SSI:s tjänster är föremål för SSI:s villkor.   I de flesta fall är SSI inte undersökningens sponsor så att undersökningsinstrument och undersökningsresultat eller -data är och kommer att tillhöra undersökningens sponsor.  

Alla hänvisningar till SSI i denna integritetspolicy avser SSI och dess moder-, dotter- och systerbolag. Alla hänvisningar till ”oss” eller ”vi” avser SSI.  All PII lagras på servrar som är installerade på den plats i USA där SSI:s servrar befinner sig och kan kommas åt globalt av SSI:s anställda och/eller agenter.  I denna policy avser respondent någon person som deltar i SSI:s tjänster, inklusive passiv datainsamling och/eller deltar i ickeundersökningsaktiviteter som beskrivs häri.  I denna policy inkluderar online mobil webbsurfning.

 

Vilka personliga data och annan information samlar appen/tjänsterna in och hur används de?

SSI samlar in personligt identifierbar information (”PII”) från undersökningsdeltagarna vid och efter registrering för en panel inklusive, utan begränsning, under deltagande i undersökning och i anslutning till mottagande och inlösen av belöningar och bonus och/eller under registrering för och nerladdning av app/tjänster. Du uppmanas att lämna viss PII och demografisk information inklusive, utan begränsning, namn, adress(er), telefonnummer (hem, mobil och arbete), e-postadress(er), födelsedatum och yrke/utbildning, det unika panelist/respondent-ID vi tilldelar dig när du registrerar dig för ett konto (enskilt ett ”UID”och gemensamt ”UID:er”) samt information om ras och kön. Utöver den insamling av PII som beskrivs ovan kan du under och efter registreringsprocessen bli tillfrågad om du frivilligt vill lämna eller yppa känsliga uppgifter. Känsliga uppgifter avser PII som yppar hälso- och medicinska tillstånd, sexuell läggning eller sexuella vanor, politisk inställning/åsikt, rastillhörighet/etniskt ursprung, religiös och filosofisk tro samt medlemskap i fackförening. Känsliga uppgifter används för att rikta undersökningsmöjligheter till dig och som annars behandlas i denna integritetspolicy. 

SSI samlar in PII och demografiska uppgifter från icke-panelmedlemmar före och under deltagande i en undersökning.

SSI erbjuder sina kunder och/eller sina annonspartners information om din enhet inklusive, utan begränsning, enhetens IDFA eller Advertising ID samt interaktioner med app/tjänster med ditt samtycke. SSI, kunderna och/eller annonspartners kan använda denna information för reklam för SSI-produkter och -tjänster till dig, för icke relaterad intressebaserad reklam, för att länka din enhet till ytterligare data om dig och/eller för att göra din enhet tillgänglig från tredje parts datahanteringsplattformar och/eller för att validera viss information du lämnar om dig själv och/eller din enhet. Klicka här för att läsa mer om några av våra annonspartners inklusive hur du kan välja att avböja.

 

Ytterligare information du skickar in.

Du kan skicka in, lägga upp eller överföra innehåll eller material, inklusive, utan begränsning, bilder, videor och/eller annat liknande eller relaterat innehåll eller material vilket kan innehålla din PII (”användarinnehåll”) exempelvis när du svarar på undersökningar. PII inkluderad i användarinnehåll samlas in, används och yppas enligt denna integritetspolicy.  Användarinnehåll får inte inkludera ljud, video, bilder eller liknande av någon annan än användaren.

 

Information som samlas in automatiskt:

Appen/tjänsterna samlar även in viss information automatiskt, som information om din enhet och enhetskapacitet inklusive, utan begränsning, enhetens operativsystem, övriga appar på enheten, IP-adress, enhetens nätverksleverantör, enhetstyp, tidzon, nätverksstatus, webbläsartyp, webbläsaridentifierare, unikt enhets-ID (som identifierare i analyser och reklam), nätverksleverantörens användar-ID (ett unikt nummer som tilldelas dig av din nätverksleverantör), Media Access Control (MAC)-adress, International Mobile Equipment Identity, plats och annan information som i sig eller i kombination kan användas för att unikt identifiera din enhet. Specifika exempel på denna data och den teknik som samlar in den finns nedan:

 

Geoplatsdata. Appen/tjänsterna begär ditt samtycke till att hämta geoplatsinformation från din mobila enhet och sådan geoplatsinformation kan när som helst tillhandahållas av appen/tjänsterna, oaktat om appen/tjänsterna är igång eller inte. Om du samtycker till att dela din geoplatsdata, förutom för den användning som anges i ”SSI:s användning av information” nedan, kommer SSI även att använda din platsinformation för att erbjuda dig möjlighet att delta i platsbaserade undersökningar och marknadsundersökningar och/eller att dela sådana geoplatsdata med tredje parts kunder för att påvisa vissa plats- och/eller trafikmönster för deltagare i app/tjänster. Dessutom kan SSI dela dina geoplatsdata med tredje parts leverantörer för att identifiera kommersiella adresser i närheten av din plats, exempelvis butiker eller restauranger. För att läsa mer om sådana leverantörer ska du gå till www.placed.com som beskriver tjänsterna de tillhandahåller och hur geoplatsdata används inklusive leverantörens användning av sådana data för platsbaserad reklam.

Geoplatsdata kan även användas av annonsnätverk för att erbjuda dig platsbaserad reklam. Annonsnätverkets användning av data och hur du tackar nej beskrivs mer detaljerat nedan.

Om du inte längre vill dela dina geoplatsdata via din enhet ska du ändra inställningarna på enheten för appen/tjänsterna.

 

App/tjänster och funktionalitet. SSI kan begära åtkomst till vissa appar och/eller funktionalitet som är tillgänglig på eller via din enhet för användning i anslutning till app/tjänster och tjänsterna. Åtkomst kan begäras via push-meddelanden eller andra varningar och åtkomst ges enbart med ditt samtycke. Om du samtycker kan du följaktligen avböja genom att ändra inställningarna på enheten.

 

Information i sociala media. Det kan hända att du blir erbjuden att få tillgång till appen/tjänsterna via sociala medieplattformar från tredje part. Om du väljer ett sådant alternativ kan SSI samla in vissa profiluppgifter som lagras i ditt konto på den sociala medieplattformen.

 

Cookies och liknande teknologier. Cookies är små filer som sparar vissa data på en enhet. Sessionscookies utgår när du stänger webbläsaren. Kvarstående cookies blir kvar på din enhet tills de raderas eller de når ett definierat utgångsdatum. Du kan ställa in din webbläsare att avisera dig när du tar emot en cookie.

Första parts och tredje parts cookies och annan liknande eller relaterad teknologi och enhetsidentifierare (som IDFA, AAID osv) kan placeras, skrivas, ställas in, samlas in och/eller läsas för olika syften inklusive, utan begränsning, att ge en bättre upplevelse av undersökningar, kvalitetskontroll, validering, för att aktivera eller underlätta deltagande i undersökningar, uppföljning av genomförda undersökningar eller andra utförda åtgärder, för att upptäcka och/eller förhindra bedrägerier, research om onlineannonsers effektivitet, webbplatsspårning och målgruppsmätning, för att ta fram målgruppsinsikter och/eller dubbelgångarmodeller i anslutning till kampanjer och i syfte att rikta reklam och annat innehåll till personer efter samtycke där så krävs enligt tillämplig lag. Men för vissa cookies och/eller liknande eller relaterad teknologi och om du beslutar dig för att inte acceptera cookies och/eller liknande eller relaterad teknologi kan du inte använda appen/tjänsterna.

Cookies beskrivs mer detaljerat här:

Väsentliga

Inget alternativ att avböja.

VÄSENTLIGA

Finns inget alternativ att avböja till dessa cookies

 

 

SSI-ASPXAUTH

Sessionscookie

 

ANYSSIDOMAIN#lang

Visa korrekt språk

 

ASP.NET_SessionId

Sessionscookie

 

ISIStest

Imperium RelevantID

 

JSESSIONID

Sessionscookie för NewRelic-prestandaövervakning

 

PHPSESSID

FraudLogix förebyggande av bedrägerier

 

PHPSESSID

Sessionscookie

 

Session

Sessionscookie

RVCOOKIE

Imperium RelevantID/Förebyggande av bedrägerier

 

RVIDExtId

Imperium RelevantID/Förebyggande av bedrägerier

 

__EC_TEST__

Imperium RelevantID/Förebyggande av bedrägerier

 

dkp___id

DubKnowledgeRouting

 

sfcRelevantId

Imperium RelevantID/Förebyggande av bedrägerier

 

thx_guid

ThreatMetrix

 

Analyser

Avböj genom att besöka http://www.aboutads.info/choices/.

 

ANALYS OCH ANPASSNING

Avböj genom att besöka http://www.aboutads.info/choices/

 

Google Analytics

Riktade annonser, analyser/mätningar, optimering

 
 

Reklam

Instruktioner för att avböja finns i respektive länk nedan. 

Research Now

Annons effektivitet forskning

https://opt-out.researchnow.com

drawbridge

Multi-plattform mätteknik

https://drawbridge.com/optoutstart

Comscore

Effektivitetsprogram för onlineannonser

http://www.voicefive.com/preferences.aspx

Dynamic Logic

Effektivitetsprogram för onlineannonser

http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php

Facebook for Developers

Effektivitetsprogram för onlineannonser

http://www.aboutads.info/choices/

GWI

Effektivitet för onlineannonser, spåra besök på webbplatser, utveckla grupper av onlinedubbelgångare och målgruppsinsikter

https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out

HotTraffic/DMAi

Effektivitet för onlineannonser, spåra besök på webbplatser, utveckla grupper av onlinedubbelgångare och målgruppsinsikter

http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php

InsightExpress

Effektivitetsprogram för onlineannonser

https://www.opinion-central.com/optedout.asp

Nielsen

Effektivitetsprogram för onlineannonser

http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1.

Publicis

Effektivitet för onlineannonser, spåra besök på webbplatser, utveckla grupper av onlinedubbelgångare och målgruppsinsikter

http://match.rundsp.com/optout

Quantcast

Utveckla grupper av onlinedubbelgångare och målgruppsinsikter

https://www.quantcast.com/opt-out/

Liveramp

Utveckla grupper av onlinedubbelgångare och målgruppsinsikter

https://optout.liveramp.com/opt_out_cookies

YouTube

Riktade annonser

https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj4WP5NIiVsywTryJs0co02qTOM3neOksYwSi_MO2oNN-zzyl8Xcvh4NHNWnEYBxg57mU4BgRbNo_97mhwkdwXVZgL9OA&hl=en

Loggfiler. SSI:s tjänster kan automatiskt samla in och spara viss information inklusive, utan begränsning, data som finns i din webbläsare, inklusive och utan begränsning IP-adress, webbläsartyp, internetleverantör, ursprungs-/utgångssidor, operativsystem, datum-/tidstämpel samt klickströmsdata i loggfiler.

 

Digitala fingeravtryck. Digitala fingeravtryck tilldelar din enhet en unik identifierare baserat på enhetens tekniska inställningar, egenskaper och IP-adress. SSI använder digital fingeravtrycksteknik för kvalitetskontroll och valideringssyften samt för att upptäcka och/eller förhindra bedrägerier, inklusive och utan begränsning identifiera fördubblade eller falska svarspersoner. SSI kan implementera och använda digitala fingeravtryck direkt eller genom tredje parts leverantör med ditt samtycke där så krävs av tillämplig lag.

 

Vattenmärken. Vattenmärken innebär i allmänhet att placera teknik eller en fil i enheten för att identifiera att den tidigare har använts för registrering för eller åtkomst till app/tjänster eller tjänster. Vattenmärken används för kvalitetskontroll och valideringssyften samt för att upptäcka och/eller förhindra bedrägliga syften. SSI kan använda vattenmärkningsåtgärder direkt eller genom tredje parts leverantör med ditt samtycke där så krävs enligt tillämplig lag.

I vissa fall kan vi använda information som samlats in genom automatiseringsteknik, tillsammans med annan information, för att känna igen användare (eller hushåll) på olika plattforma eller olika enheter, som smarttelefoner, surfplattor eller relaterade webbläsare för syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Information insamlad från tredje parter

SSI kan skaffa PII, beteende- och/eller demografisk information från tredje parter inklusive, utan begränsning, datahanteringsplattformar, annonsnätverk, informationsservicebyråer, andra leverantörer av prover och/eller sociala medieplattformar.  SSI kan använda denna PII, beteende- och/eller demografiska information från dessa tredje parter för olika syften inklusive, utan begränsning, datavalidering, datakomplettering, utveckla marknadsinsikter, för att upptäcka bedrägerier och/eller skicka dig ett engångs-e-postmeddelande med inbjudan att delta i en undersökning och/eller gå med i en panel.  Dessutom kan din panelprofil kompletteras och/eller delas med SSI:s kunder om du har valt att använda geoplatstjänsterna med geoplatsdata inklusive information om butiker och andra kommersiella företag som du kan besöka när geoplatsfunktionen är aktiverad.     

 

Hur använder SSI den information som samlas in?

 

SSI:s användning av information:

Förutom för de syften som beskrivs ovan använder SSI personlig information som samlats in via appen/tjänsterna enligt följande: (i) för att kommunicera med dig gällande ditt medlemskap i undersökningspanel(er) som ägs av SSI; (ii) för att kommunicera med dig gällande din medverkan i undersökning(ar); (iii) för att anpassa undersökningsmöjligheter för dig och ordna så att annonser kan visas för dig utanför appen/tjänsterna i syfte att underlätta genomförande av undersökningar om annonserinran; (iv) för att skicka dig aviseringar om undersökningsmöjligheter; (v) för att uppfylla alla lagliga skyldigheter inklusive, utan begränsning, skattskyldigheter; (vi) för att administrera och hantera SSI:s belönings- och bonusprogram och uppfylla dina begäranden om belöningar och bonus; (vii) för att underlätta din medverkan i SSI:s sweepstakes och kampanjer och för att kommunicera med dig gällande sådan medverkan; (viii) för att uppdatera SSI:s register; (ix) för att uppfylla alla skyldigheter eller krav för datahemlighållande; (x) för att upptäcka och/eller förhindra bedrägerier; (xi) för att länka din enhet och/eller profil till ytterligare information som finns om dig och/eller din enhet på datahanteringsplattformar (”DMP”); (xii) för att marknadsföra SSI:s produkter/tjänster till dig; (xiv) för att SSI eller tredje parter ska kunna utveckla marknadsföringsinsikter och/eller målgrupps-/dubbelgångarmodeller; (xv) för att validera profilinformation som du har lämnat till oss; och/eller (xvi) vad som annars tillåts enligt denna policy eller på annat sätt har godkänts av dig.  SSI kan använda insamlad information i sammanhang med appen/tjänsterna i anslutning till undersökningspaneler som SSI administrerar och/eller i anslutning till ickeundersökningsaktiviteter.  Med hänsyn till länkande av app/tjänstdata till tredje parts DMP-data använder SSI sådan data själv och/eller tillåter SSI:s kunder och/eller DMP i sig att använda sådan data för att erbjuda dig undersökningsmöjligheter, för att mäta annonseffektivitet (enligt mer detaljerad beskrivning nedan), för att segmentera målgrupper; för att utforma annonskampanjer med grupper av dubbelgångare baserade på undersöknings- och tredje parters data; och/eller för att marknadsföra sådan tredje parters produkter/tjänster till dig. 

Omriktning.  Det kan ibland hända att SSI anlitar en eller flera tredje parter för att antingen visa reklam på SSI-webbplats(er) eller för att hantera SSI:s reklam på andra webbplatser (t.ex. sociala medieplatser). SSI:s tredje part(er) kan använda teknologier som cookies eller identifiering av dataelement. Inklusive, utan begränsning, ditt IDFA eller annons-ID för att samla information om dina aktiviteter på SSI:s webbplats(er) och/eller andra webbplatser för att: (i) visa dig reklam om SSI och dess tjänster och/eller (ii) hjälpa SSI med att utveckla marknadsförings- och reklamkampanjer som är utformade för och riktar sig till specifika personer som har en social och demografisk profil som liknar din sociala och demografiska profil. Om SSI genomför ett program för justering av målinriktningen och du inte vill delta i detta program bör du avböja med hjälp av den tillämpliga process för att avböja cookies som beskrivs i denna integritetspolicy eller i SSI:s separata meddelande om cookies, genom att modifiera ditt IDFA eller annons-ID och/eller genom att avbeställa reklam i själva annonsen.

Målgruppsinsikter/dubbelgångar.  SSI och/eller tredje parter kan använda PII från dig och/eller länka PII insamlad från dig till tredje parts cookie för att utveckla målgruppsinsikter och/eller dubbelgångarmodeller i anslutning till reklamkampanjer. 

Onlinereklams effektivitet.  I samband med SSI:s effektivitetsprogram för onlineannonser kan du delta i undersökningar avseende annonser, erbjudanden, innehåll, kampanjer och eller webbplatser som SSI testar för sina kunder. I syfte att underlätta deltagandet i dessa undersökningar kan SSI:s kunder skriva, ställa in eller läsa cookies, lokalt delade/lagrade objekt, flashcookies och/eller annan relaterad teknik (enskilt ”tredjepartsteknik” och sammantaget ”tredjepartstekniker”). Tredjepartstekniker kan skrivas, ställas in eller läsas på olika platser, inklusive och utan begränsning SSI:s servrar eller system. Om du deltar kommer ditt UID att sparas i tredjepartsteknik så att du kan kontaktas på nytt om onlineannonsen eller -kampanjen och SSI:s kund kan använda tredjepartsteknik för att fastställa om du har sett, klickat på eller på annat sätt interagerat med onlineannonsen eller -kampanjen. Om du har interagerat med onlineannonsen eller -kampanjen kommer SSI:s kund att skicka ditt UID och den specifika undersökningen till SSI, varvid SSI ger dig möjlighet att slutföra undersökningen.

Målgruppsmätdata. Förutom användning och delning av målgruppsmätdata (enligt definition nedan) i anslutning till research gällande effektivitet för onlinereklam, så som sådan research beskrivs ovan kan SSI dela ditt UID och uppgifter som SSI har samlat in tidigare, inklusive, utan begränsning, ålder, kön, inkomst, antal personer i ditt hushåll, utbildning/utbildningsnivå och anställningsstatus (”målgruppsmätdata”) med tredje parter, inklusive och utan begränsning SSI:s underleverantörer, partner och/eller kunder i syfte att rapportera publikmätningar för annonser, kampanjer och webbplatser som du besöker, visar och/eller klickar på. Målgruppsmätdata kommer att användas i anslutning till research kring effektivitet för onlinereklam och för att vara till hjälp vid framtagning, utveckling och implementering av webbplatser, onlineannonser och andra internet- och digitala mediefunktioner och -kampanjer. Målgruppsmätdata kan delas i enskilt översiktsformat (dvs. enskilda respondenters nivå) eller i ett sammanlagt översiktsformat (dvs. en grupp med respondenter).

 

Hur använder annonsörer/annonsnätverk min information?

 

Annonseringspartners användning av information.

Du kan använda appen/tjänsterna för att medverka i undersökningar inklusive, utan begränsning, undersökningar gällande specifika annonser och erbjudanden som SSI testar för sina kunder. Du kan se dessa annonser eller erbjudanden på olika platser inklusive, utan begränsning, i icke-SSI mobila appar (exempelvis en spelapp) varefter SSI ger dig åtkomst till, eller kontaktar dig för att fylla i, en undersökning om annonsen eller erbjudandet som du exponerats för. För att underlätta ifyllande av undersökningar fällande annonser och erbjudanden har SSI ingått partnerskap med annonsföretag som tillhandahåller, mäter eller underlättar annonsering inklusive, utan begränsning, i många andra mobila appar. Appen/tjänsterna tillhandahåller dessa annonser med UID, din unika enhetsidentifierare och många eller alla typer av annan information som beskrivs i avsnittet ”Information som samlas in automatiskt” ovan (inklusive din aktuella geoplats och din enhet kan samla in geoplats). När du sedan använder en mobil app som är i partnerskap med något annonsföretag kan annonsföretaget använda din unika enhetsidentifierare eller annan automatiskt insamlad information för att upptäcka din enhet. Annonsföretaget kan sedan visa dig en annons eller ett erbjudande som SSI testar för någon kund. Annonsföretaget kan sedan informera SSI att enheten associerade med din UID just har fått en annons eller ett erbjudande så att SSI kan ge dig åtkomst till, eller kontakta dig för att fylla i, en undersökning gällande annonsen eller erbjudandet. Med ditt samtycke kan annonsföretagen även använda informationen de samlar in om din enhet och dina interaktioner med appen/tjänsterna och andra mobila appar för att erbjuda dig annan in-app annonsering som har anpassats efter dina intressen och för andra syften. För att läsa mer om vissa av dessa annonsföretag, inklusive hur du tackar nej, ska du besöka följande:

http://www.voicefive.com/preferences.aspx

http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php

http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php

http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1

 

Vilken kommunikation kommer jag att motta genom appen/tjänsterna eller relaterat till tjänsterna?

SSI kan kontakta dig för medverkan i undersökningar via ”push”-meddelanden eller sms, om du uttryckligen har godkänt att ta emot sådan kommunikation.

Dessutom kan SSI och/eller dess agenter eller leverantörer för SSI:s räkning skicka kommunikation via e-post till dig gällande inbjudningar till undersökningar, information om belöningar eller bonus, förfrågningar eller inlösen, nyhetsbrev, meddelanden som krävs enligt lag, inbjudan till sweepstakes eller kampanjer, meddelande om vinster av sweepstakes eller kampanjer och som svar på förfrågningar från dig.

Då du lämnar SSI ditt/dina telefonnummer kan SSI, dess kunder och/eller underleverantörer även kontakta dig via telefon gällande ditt konto inklusive, utan begränsning: (i) undersökningar du har medverkat eller medverkar i; (ii) information om belöning eller bonus, förfrågningar och inlösen; (iii) inbjudan till sweepstakes eller kampanjer och vinster; (iv) svar på dina förfrågningar; (v) meddelanden gällande denna integritetspolicy; (v) ytterligare inbjudningar till undersökningar och/eller möjligheter; och/eller (vi) för att validera profilinformation som du har lämnat till oss.  

 

Delar SSI personlig och annan information som har samlats in via appen/tjänsterna med tredje parter?

Enligt tillämplig lag får inte SSI yppar personlig och annan information via appen/tjänsterna till tredje parter enligt följande:

(i) Med ditt samtycke;

(ii) Som svar på en stämning eller ett beslut av domstol eller myndighetsorgan;

(iii) För att upprätta, driva eller försvara juridiska krav från en person eller SSI, inklusive för att skydda någon persons säkerhet eller för att skydda SSI:s rättigheter och/eller tillgångar;

(iv) Mellan olika SSI-paneler om du har registrerat dig för fler än en SSI-panel;

(v) Till ett moder-, dotter- eller systerbolag till SSI: (1) i händelse av omorganisation eller rekonstruktion; eller (2) för användning och behandling enligt denna policy eller så som du samtycker till;

(vi) Till icke-auktoriserade ombud och/eller underleverantörer till SSI och/eller SSI:s kunder som tillhandahåller tjänster, inklusive och utan begränsning datakompletteringstjänster, datavalideringstjänster, tjänster för att upptäcka och/eller förhindra bedrägerier, databasmatchningstjänster, kodningstjänster samt tjänster avseende belöningar, bonus, sweepstakes;

(vii) Till en kund för användning i samband med begränsade marknadsundersökningar inklusive, utan begränsning, modellutveckling, validering, datakomplettering, databassegmentering samt tjänster för inlösen, leverans och/eller registrering;

(viii) I anslutning till någon förändring av ägande eller ledning, inklusive och utan begränsning en sammanslagning eller ett förvärv av delar eller samtliga av SSI:s företagstillgångar, förutsatt att den mottagande eller förvärvande parten samtycker till att använda, skydda och upprätthålla säkerhet, integritet och sekretess för personlig information enligt denna policy.

(ix) till en kund eller till sådan kunds kund om SSI eller en tredje part anser att du har brutit mot eller kan komma att bryta mot immateriella rättigheter som tillhör tredje part;

(x) till en kund eller till sådan kunds kund om SSI eller en tredje part anser att du har bryter mot tjänstvillkoren;

(xi) till en tredje part, som inkluderar både SSI:s researchkunder och tredje parter som arbetar med ickeundersökningsaktiviteter för att se till att sådan tredje part kan utveckla marknadsföringskampanjer, målgruppsinsikter, dubbelgångarmodeller och/eller för att marknadsföra sådana tredje parters produkter/tjänster till dig; och

(xii) På något annat sätt i enlighet med denna policy.

Observera att SSI kan tillåta en kund att samla in PII direkt från respondenter. Yppandet är frivilligt och före insamlandet måste kunden ingå en skriftlig överenskommelse med SSI som bland annat begränsar användningen av PII. 

SSI kan licensiera viss PII till tredje parter (som datamäklare, datasammanställare osv) för deras egna ickeundersökningssyften inklusive, utan begränsning, för licensiering data på individuell och på sammanställd nivå (som produkt och/eller tjänstköp eller användningsaktivitet, social medieaktivitet, webbplatsbesöksdata, internetsökningshistorik osv) för utveckling av målgruppsinsikter och/eller dubbelgångarmodeller, i syfte att sälja sådan data till tredje partens kunder i syfte att utföra analysarbete och tillhandahålla marknadsinformation och/eller för att se till att sådan tredje part kan marknadsföra sina produkter/tjänster till dig.

Dessutom lämnas UID och information som samlas in automatiskt ut till tredje parter, inklusive och utan begränsning kunder, partner, ombud och/eller leverantörer, för syften som identifiering av svarspersoner för uppföljande undersökningar eller kommunikation, upptäckt och/eller förhindrande av bedrägerier, databasmatchning, datavalidering, datakomplettering, kodning, datasegmentering samt tjänster avseende priser, bonus, och/eller sweepstakes eller kampanjrelaterade tjänster.

I anslutning till din undersökningsdata kan SSI och kunden associera vissa demografiska attribut till dig.  SSI kan dela med tredje parter inklusive, utan begränsning, de geografiska och/eller demografiska uppgifter som SSI samlar in från dig vid registrering eller via vissa profilfrågor som SSI kan ställa dig. Sådana uppgifter kan delas med tredje parter på individuell respondentnivå eller i sammanlagt översiktsformat (dvs. en grupp med respondenter). Om du frivilligt yppar personlig data i samband med dina undersökningssvar och SSI samlar in undersökningsdata och -svar överför SSI undersökningsdata och -svar, UID och frivilligt yppad personlig data till SSI:s kund.

 

Hur kan jag avböja insamling och/eller användning av vissa data?

Det finns flera alternativ för användare av dessa app/tjänster att avböja:

Du kan stoppa insamling av personlig data och annan information genom app/tjänster genom att avinstallera appen/tjänsterna och/eller avsluta din medverkan i panel(er). Du kan använda de vanliga avinstallationsprocesser som finns på din mobila enhet eller via marknadsplatsen för de mobila apparna eller nätverket och/eller så kan du avsluta ditt panelistkonto på panelwebbplatsen.  Observera att om du raderar appen/tjänsterna men behåller din profil på någon av SSI:s webbplatser kan vi fortfarande samla in personlig information och annan information från dig via våra webbplatser. Avinstallation av appen/tjänsterna raderar inte all information som har samlats in av SSI före avinstallation av appen/tjänsterna. Om du vill ta bort all information som har samlats in av SSI ska du kontakta SSI enligt nedan.

Sex månader efter avslut av ditt konto, utan aktivitet på ditt konto och/eller det datum då du avinstallerat appen/tjänsterna kan SSI överföra din PII till tredje parts datamäklare och /eller datahanteringsplattform i syfte att sälja vidare/återanvända av tredje part. 

Om du inte vill att din PII ska användas för ickeundersökningsaktiviteter och/eller du inte samtycker till att SSI delar din PII med tredje parter efter avslut av ditt konto och/eller borttag av appen/tjänsterna från din enhet ska du kontakta oss på privacy@surveysampling.com

 

 

Avböja platsdata för iOS

Du kan när som helst avböja att aktivera appen/tjänsterna att komma åt din platsdata genom att:

 • Röra vid eller välja inställningsikonen för enheten;
 • När du är i inställningarna, röra vid eller välja Platstjänster; och
 • När du är i Platstjänster använda reglaget för appen/tjänsterna för att stänga av platstjänster.

Obs! Om du stänger av Platstjänster kommer du att uppmanas att slå på Platstjänster nästa gång appen/tjänsterna försöker använda funktionen.

 

Avböja platsdata för Android

Du kan när som helst avböja att aktivera appen/tjänsterna att komma åt din platsdata genom att:

 • Röra vid OM-knappen längst upp till höger i navigeringsfältet
 • När du är i OM-dialogrutan kan du växla på/av Platstjänster via ett reglage märkt: ”Komma åt min plats”

Avböja push-meddelanden för iOS

Du kan avböja push-meddelanden för appen/tjänsterna genom att:

 • Röra vid eller välja inställningsikonen för enheten;
 • När du är i inställningarna, röra vid eller välja meddelanden;
 • Om push-meddelanden är aktiverade finns det en lista med ikoner, rör vid eller välj ikonen för appen/tjänsterna; och
 • Från denna skärm kan du ändra inställningarna för push-meddelande för appen/tjänsterna.

Avböja push-meddelanden för Android

 

 • Du kan avböja push-meddelanden för appen/tjänsterna genom att:
 • Gå till enhetens inställningar.
 • I inställningarna söker du reda på inställningar för appar.
 • När du är i apparna söker du reda på relevant app (QuickThoughts eller iPoll) och väljer den.
 • Sök reda på kryssrutan ”Visa aviseringar” och växla den till det du önskar.

 

Avböja kommunikation via e-post

Du kan avböja kommunikation via e-post genom att klicka på uppsägningslänken som finns i alla e-postmeddelanden vi skickar till dig eller genom att kontakta oss enligt nedan.

 

Avböja delning av profildata från sociala medieplattform

Du kan avböja att dela profildata från sociala medieplattformar genom att ändra dina inställningar/din profil hos den sociala medieplattformen med avseende på delning av data med tredje parter eller genom att ta bort appen/tjänsterna från din sociala medieprofil.

 

Avböja användning av annonsidentifierare som är tilldelad din smarttelefon/enhet

Du kan när som helst ändra annonsidentifieraren som är tilldelad din enhet. 

Avböja annonsnätverk

Annonsnätverk som samlar in information genom appen/tjänsterna för användning för att underlätta undersökningar och tillhandahålla intressebaserad reklam erbjuder vissa mekanismer för att avböja. För att avböja följer du anvisningarna för respektive annonsnätverk på länkarna nedan. Om du avböjer kan du inte medverka i våra undersökningar gällande annonser och kampanjer.

Annonsnätverk

Information för att avböja

Admob by Google

http://www.google.com/ads/preferences/html/mobile-about.html

Flurry

http://www.flurry.com/user-opt-out.html

InMobi

http://www.inmobi.com/inmobi-privacy-policy/opt-out/

Millennial Media

http://lp.mydas.mobi/rich/foundation/opt-out.php

 

Kan jag stoppa SSI från att spåra mina aktiviteter online?

En begäran om att inte spåra (”DNT”) kan anges i inställningarna i din webbläsare. Denna begäran informerar webbplatser som du besöker om att du inte vill att webbplatsen ska samla in viss information om dig. SSI ignorerar signaler om att inte spåra. Om du har invändningar mot SSI:s rutiner med avseende på signaler om att inte spåra kan du avböja att delta i eller använda SSI:s tjänster enligt beskrivningen nedan.

I samband med SSI: effektivitetsprogram för onlineannonser ger SSI sina underleverantörer, partner och/eller kunder rätt att överföra, ställa in eller skriva tredjepartsteknik i syfte att underlätta undersökningsaktiviteter avseende publikmätning och återkallande av annonser. SSI ansvarar inte för någon tredje parts efterlevnad av eller agerande som resultat av signal om att inte spåra. Läs avsnittet om cookies i denna integritetspolicy om du vill ta reda på mer om SSI:s effektivitetsprogram för onlineannonser.  

 

Hur länge behåller ni min personliga information och annan information?

SSI behåller personlig information och annan information gällande sin användning av appen/tjänsterna och/eller tjänsterna så länge som appen är installerade och/eller använder appen/tjänsterna och i upp till ett (1) år därefter eller annan period som kan krävas eller tillåtas av lag.  Sex månader efter senaste aktivitet på panelwebbplatserna och/eller det datum då du avinstallerat apparna/tjänsterna kan SSI överföra din PII till tredje parts datamäklare och /eller datahanteringsplattform i syfte att sälja vidare/återanvända av tredje part. 

 

Hur kan jag komma åt personlig information och annan information som appen/tjänsterna har samlat in

om mig?

Du har rätt att granska, korrigera och radera din personliga information enligt tillämplig lag. Du kan kontakta oss med en sådan begäran med hjälp av kontaktinformationen nedan.

 

Samlar appen/tjänsterna in data från underåriga under sexton (16) år?

Appen/tjänsterna är inte designade för eller avsedda att användas av personer under sexton (16) år. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under sexton (16) år och om vi får vetskap om att vi oavsiktligt har samlat in data från barn under sexton (16) år kommer vi att vidta rimliga kommersiella åtgärder för att radera sådan personlig information.

 

Vilket skydd och vilken säkerhet finns det för personlig information och annan information som samlas in via appen/tjänsterna?

SSI upprätthåller lämplig teknisk, administrativ och fysisk säkerhet för att skydda personlig information och annan information som yppats eller samlats in av SSI. SSI granskar, övervakar och utvärderar sina integritetsmetoder och säkerhetssystem regelbundet. Oaktat implementerad säkerhet kan överföringar via internet och/eller mobila nätverk inte skyddas helt och SSI garanterar inte säkerheten för överföringar online. SSI ansvarar inte för eventuella fel som orsakas av personer som skickar in personlig information till SSI.

Vem ska jag kontakta med frågor eller klagomål avseende denna policy?

Om du vill:

- få en kopia på den information vi har gällande dig;

- kommunicera en begäran att avböja till SSI;

- begära åtkomst till, eller korrigering, blockering eller radering av din personliga information;

- framföra klagomål gällande våra integritetsmetoder;

- avböja viss användning av din PII;

eller har frågor gällande SSI:s integritetsmetoder och/eller denna policy kan du kontakta oss via e-post till privacy@surveysampling.com.

SSI:s juridiska avdelning ansvarar för SSI:s efterlevnad av denna policy.

 

Finns det några företag inom SSI-gruppen som kan samla in, lagra och behandla PII?

Ja. Se nedanstående förteckning:

 • Survey Sampling Europe BV - Weena 161, 3013 CK Rotterdam, Nederländerna.
 • Survey Sampling Bulgaria EOOD - Triaditza area, #82, Patriarh Evtimii street, 1463, Sofia, Bulgarien.
 • SSI Denmark ApS – Frederiksholms Kanal 4B, DK-1220, Köpenhamn K Köpenhamn.
 • Survey Sampling France SASU - 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris, Frankrike.
 • Survey Sampling Germany GmbH - Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt am Main, Tyskland.
 • Survey Sampling RO S.R.L.  - 12 Popa Sapca Street, Timisoara 300057.
 • Survey Sampling Spain S.L. - C/ Carranza, 25, 2ª planta, 28004, Madrid, Spanien.
 • SSI Sweden AB - Drakens Gränd 8, 111 30 Stockholm, Sverige.
 • Survey Sampling UK Ltd. – India House, 2nd Floor 45 Curlew Street London SEI 2nd
 • Survey Sampling Hong Kong Ltd. – 6/F, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hongkong.
 • SSI Beijing Co. Ltd. – CBD International Mansion, Room 901A, No. 16 Yongandongli, Chaoyang District, Beijing 100022, Kina.
 • Survey Sampling Australia Pty. Ltd. – Level 11, 131 York Street, Syndey NSW 2000, Australien.
 • Survey Sampling Singapore PTE Ltd. - #58 Republic Plaza, 9 Raffles Place, Singapore 048619.
 • Survey Sampling International Services Company S.De R.L. De C.V. – Cordoba 42, Piso 9, Col. Roma Norte/Del. Cuauhtemoc, Mexiko, D.F. 06700.
 • Survey Sampling Korea Ltd. – Level 4, 27-8, Gukjegeumyung-ro 8-gil Yeongdeungpo-gu, Seoul Korea 150-998.
 • Survey Sampling Japan GK – 3F KK Building, I-8-5, Shinkawa, Chuo-Ku, 104-0033, Tokyo, Japan.
 • SSI Do Brasil Pesquisa de Mercado Ltda. – Rua das Olimpiadas, 205 – 40 ander 04551-000, Sao Paulo, Brasilien.
 • SSI Philippines Inc. – PIPC Bldg 7, MEPZ II, Basak, Lapu-Lapu, Cebu 6015, Filippinerna.
 • MRops Programming India Private Ltd. – 8th Floor, Block 1, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, TG 500081.
 • Mountain West Research Center L.C.
 • Survey Sampling Hungary Kft. – Csapo Street 42, 3rd Floor, 4032 Debrecen, Ungern.