Survey Sampling International, LLC

Belöningar för paneldeltagare – Användarvillkor

Träder i kraft: 22 januari 2014
Senast uppdaterad: 22 januari 2014


1. Hur gör jag för att tjäna ihop belöningar?

Paneldeltagare kan tjäna ihop belöningar genom att delta i olika aktiviteter som har godkänts av Survey Sampling International, LLC ("SSI"). Dessa aktiviteter inbegriper, men är inte begränsade till, att registrera sig för en av SSI:s undersökningspaneler, att fylla i och skicka in en undersökning, att delta i SSI:s tipsa-en-vän-program, att delta i tävlingar eller kampanjer som erbjuds av SSI, och/eller att fylla i olika interna informationsundersökningar eller frågeformulär gällande profiler och demografi ("Godkänd aktivitet"). Om poäng erbjuds för deltagande i en Godkänd aktivitet, informeras paneldeltagarna om detta samt om antalet poäng som erbjuds. Poäng kan lösas in mot olika belöningar, inklusive men inte begränsat till, presentkoder, presentkort eller kuponger, kontanter genom vissa tredje parters e-handelwebbplatser som har valts ut av SSI, samt mot donationer till välgörenhetsorganisationer som har godkänts av SSI (enskilt en "Belöning&rdquo och kollektivt "Belöningar"). Poängvärdena för en Godkänd aktivitet varierar, läs tillämpliga meddelanden och instruktioner noggrant. Poäng sätts in på ett konto som SSI upprättar för varje paneldeltagare. Kontot är inte ett faktiskt bankkonto och ackumulerar ingen ränta.

Förutom belöningar kan SSI även erbjuda paneldeltagare möjligheten att delta i SSI:s kvartalsutlottning. Utlottningen erbjuds inte som ett alternativ för alla paneler.

Giltiga poäng krediteras paneldeltagarens konto. När paneldeltagaren löser in poäng mot en belöning debiteras paneldeltagarens konto. SSI vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att poäng krediteras och debiteras på ett korrekt sätt. Paneldeltagare bör dock kontrollera att alla deras intjänade poäng och inlösentransaktioner visas på kontot. Om du upplever att ditt konto har blivit felaktigt krediterat eller debiterat, eller att felaktiga inlösentransaktioner visas, kan du skicka ett e-postmeddelande till helpdesk.se@yourvoice.ssisurveys.com. All e-post som skickas till SSI bör innehålla paneldeltagarens namn, e-postadress och detaljerad information om ärendet. SSI kommer att vidta rimliga åtgärder för att utreda ärendet och svara paneldeltagaren omgående. SSI:s beslut är slutgiltigt och bindande.

SSI VARKEN STÖDJER, SPONSRAR ELLER ANSVARAR FÖR LEVERANTÖRER ELLER TILLVERKARE AV BELÖNINGAR, DERAS PRODUKTER, TJÄNSTER, VAROR ELLER PRESENTKORT, ALTERNATIV DERAS METODER, POLICYER ELLER ANVÄNDARVILLKOR.

SSI ÄR INTE SKYLDIGA ELLER ANSVARIGA FÖR FÖRLORADE, FELPLACERADE, STULNA ELLER FELAKTIGT ANVÄNDA BELÖNINGAR. SSI ÄR INTE HELLER ANSVARIGA FÖR POÄNG SOM HAR MISSBRUKATS AV EN PERSON SOM DU TILLÅTER ATT ANVÄNDA ELLER HA TILLGÅNG TILL DITT KONTO. OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER PROBLEM BETRÄFFANDE FELANVÄNDNING AV DITT KONTO OMBEDS DU KONTAKTA SSI SOM OMEDELBART KOMMER ATT UNDERSÖKA SAKEN.

2. Hur gör jag för att lösa in poäng?

De belöningar som är tillgängliga genom SSI:s belöningsprogram har olika poängtrösklar. Om du inte har de poäng som krävs för en viss belöning kommer du inte att kunna lösa ut belöningen. Information om de olika poängtrösklarna hittar du på ditt kontos instrumentpanel. När du har slutfört en inlösentransaktion kan den inte upphävas, annulleras eller tas bort. De leverantörer eller tillverkare av belöningarna som erbjuds via SSI:s belöningsprogram kan ha egna användarvillkor. Läs igenom dessa användarvillkor noggrant. SSI kommer inte att ersätta förlorade, stulna, borttappade eller skadade belöningar. SSI:s BELÖNINGSPROGRAM OCH ALLA BELÖNINGAR TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH SSI ERBJUDER INTE, OCH FRÅNSÄGER SIG HÄRMED, UTTRYCKLIGEN ALLA LÖFTEN OCH GARANTIER AV ALLA SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG, SAMT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV HANDLÄGGNING, GENOMFÖRANDE ELLER HANDELSBRUK. I DEN MÅN SSI, I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, INTE FÅR FRÅNSÄGA SIG EN GARANTI SKA DENNA GARANTIS OMFATTNING OCH VARAKTIGHET BEGRÄNSAS TILL DEN LÄGSTA TILLÅTNA NIVÅN ENLIGT SÅDAN TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

Om en paneldeltagare väljer att donera poäng till en av de välgörenhetsorganisationer som har godkänts av SSI, donerar SSI det angivna antalet poäng till den utvalda välgörenhetsorganisationen. Donationen görs inte av eller på uppdrag av SSI och SSI har inte och kommer inte att matcha donationerna. Observera att donationsalternativet inte finns tillgängligt för alla de paneler som ägs och/eller drivs av eller på uppdrag av SSI. Kontrollera vilka inlösenalternativ som finns tillgängliga för den panel som du tillhör.

3. Kan poäng förfalla?

Poäng kan inte förfalla men om ditt konto sägs upp eller raderas, antingen av dig eller av SSI, kan dina oanvända poäng dras in och ogiltigförklaras.

4. Måste jag betala skatt på de belöningar som jag får?

SSI tillhandahåller ingen juridisk eller skattemässig rådgivning till paneldeltagare. Paneldeltagare är själva ansvariga för sina skattemässiga och rättsliga skyldigheter. SSI kan förse dig och/eller lämplig myndighet eller skattemyndighet med information om din inlösenhistorik. SSI kan också, i tillämpliga fall, undanhålla skatt på begäran från gällande myndighet eller skattemyndighet. Du är medveten om att SSI kan åläggas att tillhandahålla viss information till gällande statliga organ eller myndigheter med avseende på betalningar eller incitament som du tjänar i samband med din användning av SSI:s tjänster. Du samtycker till att förse SSI med all nödvändig information för att hjälpa SSI att uppfylla sina skyldigheter med avseende på rapportering eller undanhållande.

5. Kan man överlåta poäng eller belöningar?

Paneldeltagare får inte överföra, överlåta eller pantsätta poäng eller belöningar till någon annan person eller part. Paneldeltagare har ingen äganderätt eller andra rättsliga intressen i poäng som beviljas i anslutning till SSI:s belöningsprogram. Poäng har inget kontantvärde.

6. Vad händer om mitt konto avslutas tillfälligt eller slutgiltigt, eller om jag avbryter mitt medlemskap?


En paneldeltagares konto kan avslutas tillfälligt eller slutgiltigt vid inaktivitet i enlighet med, eller för misstänkt aktivitet som strider mot, SSI:s Användarvillkor (Användarvillkor) ("SSI:s Användarvillkor"). Om ditt konto avslutas tillfälligt eller slutgiltigt får du ett tillkännagivande eller popup-meddelande när du försöker logga in på ditt konto eller försöker delta i en undersökning. I meddelandet ombeds du att kontakta lämplig SSI-helpdesk. Observera att ditt saldo kan gå förlorat vid misstanke om bedrägeri eller aktivitet som bryter mot SSI:s Användarvillkor. Om SSI, efter eget gottfinnande, beslutar att ditt konto felaktigt har avslutats tillfälligt eller slutgiltigt, kan de återaktivera ditt konto. SSI:s beslut är slutgiltigt och bindande.

Om du vill avsluta ditt medlemskap bör du lösa in alla poäng innan du stänger ditt konto. Om du har några frågor eller problem med att lösa in poäng ombeds du kontakta SSI på [helpdesk.se@yourvoice.ssisurveys.com].

SSI sparar uppgifter om varje paneldeltagares poäng- och inlösenhistorik i sex månader efter att paneldeltagaren har sagt upp eller raderat sitt konto.

7. Kommer SSI:s belöningsprogram genomgå några förändringar?

SSI förbehåller sig rätten att ändra reglerna för incitamentsprogram, belöningar, användarvillkor och begränsningar och/eller att när som helst och av vilken orsak som helst avbryta programmet helt och hållet.

8. Kommer jag att behöva lämna ut personlig information när jag deltar i belöningsprogrammet?

När du deltar i belöningsprogrammet kan du behöva lämna ut personlig information till SSI och/eller SSI:s underleverantörer, agenter och/eller representanter som tillhandahåller tjänster till SSI i samband med belöningsprogrammet. All personlig information som lämnas i samband med belöningsprogrammet kommer att användas i enlighet med SSI:s Sekretesspolicy och för angivet ändamål.

9. När krediteras poäng till mitt konto? Hur lång tid tar det att få e-kuponger?

Vad gäller poäng har SSI som mål att kreditera ditt konto så fort som möjligt. Exakt när detta sker har dock att göra med vilken aktivitet som du har deltagit i (t.ex. krediteras de poäng som utfärdas i samband med att du deltar i en undersökning efter det att undersökningen har avslutats). Dessutom kan det uppstå en fördröjning till följd av en kunds granskning och analys av de tjänster som utförs eller tillhandahålls av SSI.

När det gäller e-kuponger kommer vanligen en person att få e-kupongen inom 48 (48) timmar efter inlösen, men i vissa fall kan det ta längre tid. Var god låt upp till tio (10) arbetsdagar för leverans av e-kupongerna.

Fysiska kuponger skickas i allmänhet ut inom tio (10) bankdagar efter inlösen.

Om du saknar poäng eller belöningar som du upplever att du har rätt till ombeds du kontakta [helpdesk.se@yourvoice.ssisurveys.com].

10. Finns det några andra användarvillkor som gäller för SSI:s belöningsprogram?

SSI kan komma att anlita en eller flera tjänsteleverantörer för att hantera och agera värd för en eller flera webbutiker eller marknadsplatser där paneldeltagare har möjlighet att lösa in poäng mot produkter eller tjänster som erbjuds i eller via dessa webbutiker eller marknadsplatser. Tjänsteleverantörerna kan ha användarvillkor som gäller när du använder och interagerar med dessa webbutiker eller marknadsplatser. Dessa användarvillkor ska finnas tillgängliga på webbutikernas eller marknadsplatsernas webbplatser. Dessutom kan det finnas användarvillkor som gäller för vissa belöningar, produkter eller tjänster som erbjuds i eller via dessa webbutiker eller marknadsplatser. Dessa användarvillkor finns tillgängliga via, på eller i anslutning till webbutikerna eller marknadsplatserna. Läs dessa användarvillkor noggrant.